Aj na Slovensku máme obce, ktoré sú nábožné viac, iné menej. Ale Boh chce celé územia. Jemu nestačí kostol plný ľudí. V Biblii nám dokonca sám ukazuje ...
Veľké myšlienky s videa
Pozvánky na podujatia

Všetky videa