Videozáznam zo septembrového stretnutia Spoločenstva Pavol na tému Ako využívať čas správnym spôsobom? podtéma: Najdôležitejšie je to, aby to ...
Veľké myšlienky s videa

Strežo Pavol všetky videa