Túžime po uzdravení nás samých, nanajvýš našich blízkych, ale čo ak máme nebeské zdroje uzdravovať celú zem, no vôbec nerozmýšľame v týchto kategóriách ...
Veľké myšlienky s videa

Strežo Pavol všetky videa