Zabúdame na dva fakty - že Ježiš bol Žid a akú moc má požehnanie. Aj stav Slovenska ide ruka v ruke s našim postojom k Židom, tak v minulosti, ako v ...
Veľké myšlienky s videa
Pozvánky na podujatia

Všetky videa