Príprava na Turíce - #11 Aj svet, aj Cirkev POTREBUJÚ, aby sme boli naplnení Duchom Svätým

pridal: Spoločenstvo Martindom | | zobrazení: 200
Príprava na Turíce s Máriom Tomášikom. Deň Turíc. Skutky apoštolov 2:1-7 “Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom. Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojím jazykom. I stŕpli a udivení vraveli: „Nie sú títo všetci, čo tu hovoria, Galilejčania?” http://www.martindom.sk/

Spoločenstvo Martindom

Spoločenstvo Martindom všetky videa