Príprava na Turíce - #8 Duch Svätý dáva NOVÚ SILU, vďaka ktorej môžeme žiť NOVÝ ŽIVOT

pridal: Spoločenstvo Martindom | | zobrazení: 304
Príprava na Turíce s Máriom Tomášikom. Ôsmy deň. Evanjelium podľa Jána 15:5 “Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.” Evanjelium podľa Lukáša 24:49 “Hľa, ja na vás zošlem, čo môj Otec prisľúbil. Preto zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení MOCOU z výsosti!“ Skutky apoštolov 1:8“...ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete SILU...” http://www.martindom.sk/

Spoločenstvo Martindom

Spoločenstvo Martindom všetky videa