Príprava na Turíce - #4 Vždy, keď niečo poskytneme Ježišovi, tak to NEOĽUTUJEME

pridal: Spoločenstvo Martindom | | zobrazení: 486
Príprava na Turíce s Máriom Tomášikom. Štvrtý deň. Skutky apoštolov 1:13-15 “Keď ta prišli, vystúpili do HORNEJ SIENE, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci JEDNOMYSEĽNE ZOTRVÁVALI na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. V tých dňoch vstal Peter uprostred bratov - bolo tam zhromaždených asi STODVADSAŤ ĽUDÍ…” http://www.martindom.sk/

Spoločenstvo Martindom

Spoločenstvo Martindom všetky videa