Príprava na Turíce - #3 Pán chce, aby sme jeho Ducha prijali ČO NAJSKÔR

pridal: Spoločenstvo Martindom | | zobrazení: 360
Príprava na Turíce s Máriom Tomášikom. Tretí deň. Skutky apoštolov 1:4‭-‬5 ‬ “A keď s nimi stoloval, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali Otcovo prisľúbenie: „O ktorom ste počuli odo mňa, že Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým.“ ‬ http://www.martindom.sk/

Spoločenstvo Martindom

Spoločenstvo Martindom všetky videa