Príprava na Turíce - #2 Naplnenie Duchom Svätým je to NAJLEPŠIE, čo sa ti môže stať

pridal: Spoločenstvo Martindom | | zobrazení: 379
Príprava na Turíce s Máriom Tomášikom. Druhý deň. Skutky apoštolov 1:4‭-‬6‭‬‬‬.12‬ “A keď s nimi stoloval, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali Otcovo prisľúbenie: „O ktorom ste počuli odo mňa, že Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým... keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme.“ Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí... Vtedy sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu.”‬ www.martindom.sk

Spoločenstvo Martindom

Spoločenstvo Martindom všetky videa