Práve prebiehajúce akcie

Celé Slovensko
končí: o 4 dni
Celé Slovensko
končí: o týždeň
Celé Slovensko
končí: o mesiac
Banská Bystrica
končí: o 2 mesiace
Celé Slovensko
končí: o 3 mesiace

Pozvánky na podujatia

Nové podujatie
štvrtok 12. 10. 2023
Slobodná v Ňom
Miesto konania: Komunita blahoslavenstiev, Liptovský Mikuláš, Kláštorná 123, Okoličné Duchovná obnova pre ženy. Pozvanie po Božím milujúcim pohľadom znovu objaviť svoju hodnotu a osobnú výzv...