Človečenstvo Ježiša Krista (prednáškový cyklus)

Utorok 18.30 hod.
Miesto konania: Bratislava,
Od: 27. 02. 2024, 18.30 hod. do: 07. 05. 2024, 18.30 hod.

Miesto konania: Bratislava, UPC, Mlynská dolina

27.2. – Koreň Kristovho človečenstvá 5.3. – Kristov vplyv na hunmanismus sveta12.3. – Veríte v Boha, verte aj vo mňa19.3. – Boží a ľudský prístup Krista ku nám26.3. – Viera je pedagógom našej inteligencie 9.4. – Naším mystickým životom preniká život Krista16.4. – Psycho-etická jednosta v Kristovom človeščenstve23.4. – Človečenstvo v Kristovom vykúpení30.4. – Kristovým človečenstvom sa vo svete naplňuje evanjelium 7.5. – Kristovo človečenstvo tvaruje náš asketicko-mystický život

Akciu pridal/a: Michal Kočiš, 13.2.2024 23:45

Pracujem ...

Akciu zverejnil: Výveska

Zrušiť x
Prihlásiť sa na akciu