Musia nás konflikty zabiť?

Miesto konania: Bratislava,
Zrušiť x

Miesto konania: Bratislava, Dom QUO Vadis, Bratislava, Dom Quo Vadis, Veterná 1

Každý medziľudský vzťah je poznačený konfliktami. Ale konflikty nemusia nevyhnutne skončiť hádkou, ba dokonca ani narušením vzájomného vzťahu. Pretože konflikt sám o sebe je neutrálny. Negatívny môže byť iba náš prístup k nemu. Z toho jednoznačne vyplýva, že je potrebné sa naučiť riešiť konflikty. 

Mgr. Mário Schwarz, PhD. pracuje ako odborný asistent na Katedre psychológie Filozofickej fakulty na Trnavskej univerzite. Okrem toho pracuje v praxi aj ako psychológ a mediátor. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v Existenciálnej analýze a logoterapii.  Zameriava sa na problematiku efektívnej komunikácie, riešenia konfliktov, zvládania emócií ako i odpustenia.

Akciu pridal/a: Ludovit Mydla, 11.5.2023 21:00

Pracujem ...

Akciu zverejnil: Výveska

Zrušiť x
Prihlásiť sa na akciu