? iesty ročník tradičného vedecko-popularizačného podujatia Sláva šľachetným bude venovaný nedoceneným postavám slovenských dejín, učiteľom!

Do loga podujatia, podobne ako do názvu kolektívnej monografie ‒ Dobrý učiteľ je okno do sveta a života – sme vybrali slová Jána Drahotína Makovického, učiteľa, organizátora učiteľských spolkov a pedagogických časopisov v 50. – 60. rokoch 19. storočia. Vo svojej dobe reprezentoval názory učiteľov, ktorí budovali slovenské školstvo ako ucelený systém nielen vzdelávacieho a výchovného pôsobenia, ale nadradili mu výchovu žiakov v národnom duchu. Rôznymi mimoškolskými aktivitami pritom účinkovali i na širšiu národnú komunitu.

S miernym nadsadením môžeme vyhlásiť, že v kolektívnej monografii autori sledujú slovenských učiteľov v ich individuálnych osudoch a mnohostrannej činnosti od Tolerančného patentu na konci 18. storočia až po druhú polovicu storočia dvadsiateho. Dominujú učitelia z evanjelického prostredia, ale zastúpení sú aj učitelia štátneho školstva, katolíckych škôl i učitelia, ktorých kariéra bola spätá s obdobím druhej polovice 20. storočia, kedy konfesionálna príslušnosť stratila rozhodujúci identifikačný význam a ten, naopak, nadobudla stranícka príslušnosť. Výber učiteľov, ktorých sme zaradili do našej knihy a do vedeckej konferencie, je selektívny. Sústredili sme sa na učiteľov ľudových, cirkevných i štátnych škôl, ktorých pedagogické a spoločenské pôsobenia neboli doteraz spracované, alebo si ich bádatelia všímali v inom kontexte ako národných aktivistov, spisovateľov, maliarov, skladateľov, folkloristov a pod.

Organizátori: Spolok Martina Rázusa, Historický ústav SAV

Motto podujatia:

Kto za pravdu horí v svätej obeti,

kto za ľudstva práva život posvätí,

kto nad krivdou biednych slzu vyroní,

tomu moja pieseň slávou zazvoní.(Karol Kuzmány: Sláva šľachetným)

Program podujatia Sláva šľachetným VI.:

? tvrtok 17. 9. 2020 INTERAKTÍVNE VZDELÁVACIE STRETNUTIE s HISTÓRIOUEvanjelické gymnázium Juraja Tranovského v Liptovskom MikulášiGymnázium Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom MikulášiGymnázium v Liptovskom Hrádku? tátne Gymnázium v Ružomberku

Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku

Vedecká konferencia

Dobrý učiteľ je okno do sveta a života

Piatok 18. 9. 202010.00 hod. Mestský úrad, Liptovský Mikuláš

Sobota 19. 9. 20209.00 hod. Mestský úrad, Liptovský MikulášSpevom budiť lásku k vlastiSlávnostný koncert Speváckeho zboru slovenských učiteľovDirigent: ? tefan Sedlický

Piatok 18.9.202017.00 Evanjelický kostol v Liptovskom MikulášiVstupné dobrovoľné

Nedeľa 20.9.2020Spomienkové Služby Božie9.30 h Evanjelický kostol, Tranovského ulica, Liptovský MikulášSlávnostný kazateľ: generálny biskup ECAV Ivan Eľko

Viac informácií: www.razus.sk

Akciu zverejnil: ECAV