V nedeľu 9. augusta 2020 o 10:00 sa bude v púchovskom evanjelickom kostole konať slávnostná inštalácia, t.j. uvedenie do úradu zborového farára Dušana Cinu. Inštalačný akt vykoná Marián Kaňuch, zvesťou slova Božieho poslúži Jozef Havrila.

Akciu zverejnil: ECAV