Obec Močenok, občianske združenie Krediv a Rímskokatolícky farský úrad sv. Klimenta Močenok pozývajú v nedeľu 2. augusta 2020 do Močenku-Gorazdova na slávenie spomienky 1151. výročia kňazského svätenia svätého Gorazda. Slávnostnú svätú omšu v Kaplnke sv. Gorazda v Močenku bude o 9:30 celebrovať vojenský ordinár Mons. František Rábek. Gorazdov v dnešnom Močenku je rodiskom najbližšieho spolupracovníka svätých solúnskych bratov – svätého Gorazda. Tu sa narodil aj biskup František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru. Biskup František bol v Katedrále sv. Emeráma 27. júla 1991 Jánom Chryzostomom kardinálom Korcom vysvätený za pomocného nitrianskeho biskupa.

„Príďme spoločne vzdať úctu a vďačnosť nášmu slovenskému arcibiskupovi svätému Gorazdovi na toto vzácne miesto jeho narodenia,“ povzbudzuje na účasť Daniela  Suchá z občianskeho združenia CYRILOMETODIADA. - Zdroj: Výveska.sk / Daniela Suchá

Močenok 23.

júla (TK KBS)

Akciu zverejnil: TKKBS