Misionári saletíni s tímom laikov pozývajú na dve akcie. Ide o duchovnú obnovu a letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU - POKÁNIE je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch.

Uskutoční sa od 19. do 21. júna 2020 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Prihlasovací formulár je možné nájsť na stránke Rodinkova v Kalendáre podujatí. Na obnovu je možné prísť aj s deťmi.

Letný pobyt pre rozvedených s deťmi bude v dňoch 9. - 15. augusta v Chate Lubetha v Ľubietovej. Bližšie informácie o tomto pobyte je možné nájsť na stránke letnypobytprerozvedenych.webnode.

sk. TK KBS informoval Matej Trizuliak MS

Bratislava 22. mája (TK KBS)

Akciu zverejnil: TKKBS