20. nedeľa v Cezročnom období

Nedeľa 00.00 hod.
Miesto konania: Celé Slovensko,
Dňa: 14. 08. 2022, o 00.00 - 23.59 hod.

Miesto konania: Slovensko, celé

Neprišiel som darovať pokoj, ale rozdelenie

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul! Ale krstom mám byť pokrstený a ako mi je úzko, kým sa to nestane!

Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre.“

Akciu zverejnil: Výveska

Zrušiť x