Všetky mamy a staré mamy, ale aj široká verejnosť, sú pozvaní na Hromničnú púť matiek z Nitry, ktorá sa uskutoční 1. februára 2020 vo farskom chráme sv. Gorazda v Nitre na Klokočine. PROGRAM: - 9:30 Modlitba rozjímavého ruženca, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia - 10:20 Svätá omša (celebruje Mons.

Marián Dragúň, rektor Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a duchovný otec Modlitieb matiek) Počas svätej omše modlitba odovzdania svojich detí (kahance si bude možné zakúpiť v kostole) - 11:30 - 12:00 Moderovaná adorácia a eucharistické požehnanie Spoločné stretnutie a občerstvenie - Zdroj: Nitrianske biskupstvo / Tibor Ujlacký

Nitra 28.

januára (TK KBS)

Akciu zverejnil: TKKBS