Martin Jurčo: Ja som chlieb | 21.3.2021 | Bohoslužby | Cirkev bratská v Prešove

pridal: Cirkev bratská Prešov | | zobrazení: 176
Online bohoslužby Cirkvi bratskej v Prešove, vysielané v čase pandémie. Kázeň je na text z evanjelia podľa Jána 6,22-59 Materiály pre hravé počúvanie bohoslužieb: shorturl.at/fAPU4 Ďakujeme za vašu priazeň a podporu. Ak chcete podporiť Zbor Cirkvi bratskej v Prešove finančne, môžete tak urobiť na náš účet: IBAN: SK45 0900 0000 0000 9628 5564 VS: 2021, KS: 0558 Ďakujeme všetkým zúčastnením. Použili sme piesne, ktoré zazneli na bohoslužbách pred lockdownom Príhovor deťom: Ján a Viera Nemšákovci, Erich Lacko Čítanie z Biblie a modlitba: Igor a Katka Lackoví Kázeň: Martin Jurčo, kazateľ zboru CB v Prešove Kamera, strih, zvuk, produkcia: Peter Jurčo #cirkevonline​ #bohosluzby​ #cbpo
Plánované akcie Cirkev bratská Prešov
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.

Cirkev bratská Prešov všetky videa