Vysielanie nedeľnej služby z Ostravy, 7.3.2021, Oskar Najt

pridal: Kresťanská Misia Maranata | | zobrazení: 505
Vaše dary a desiatky posielajte na: PP - SK03 8330 0000 0024 0128 6352 SNV - SK25 8330 0000 0025 0190 7742
Plánované akcie
Kresťanská Misia Maranata
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.

Kresťanská Misia Maranata všetky videa