VÝROČIE POSVIACKY CHRÁMU SVÄTÉHO DUCHA V MICHALOVCIACH

pridal: Gréckokatolícky magazín | | zobrazení: 613
Bazilika Zostúpenia Svätého Ducha (staršie Chrám Svätého Ducha) v Michalovciach je gréckokatolícky chrám pri kláštore Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristov). Má hodnosť baziliky minor. Chrám bol postavený v neobyzantskom slohu v rokoch 1934 – 1935. Po dokončení ho 29. septembra 1935 posvätil mukačevský biskup Alexander Stojka spolu s vladykom Nikolajom Čarneckým, CSsR (1884 – 1959) z Kovľa. Architektonický návrh interiéru pochádza od Volodymyra Sičynského. Ikony pre chrám vytvoril Jozef Bokšay. V rokoch 1950 – 1990, počas prenasledovania gréckokatolíckej cirkvi, chrám získala do používania pravoslávna cirkev. Stal sa katedrálou novovytvorenej michalovskej pravoslávnej eparchie. Po roku 1990 bol vrátený naspäť gréckokatolíkom. V chráme sa nachádzajú pozostatky blaženého Metoda Dominika Trčku. Hlavné odpusty sa tu konajú na sviatok Zostúpenia Svätého Ducha a 25. augusta, na sviatok redemptoristu-mučeníka Metoda D. Trčku. Na začiatku marca 2012 bolo oznámené, že chrámu bude udelený titul bazilika minor. Verejné vyhlásenie baziliky sa uskutočnilo 27. mája 2012. Zdroj: Redemptoristi Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa Foto: bazilikaredemptoristi.sk Viac sa dozviete tu: http://www.redemptoristi.nfo.sk/index.php/klastory/klastor-michalovce-2 ► Podporte LOGOS TV: https://prelogos.darujme.sk/klub/ ►

Gréckokatolícky magazín

Gréckokatolícky magazín všetky videa