Božia záruka • 23.5.2021 • Pasho Zsolnai

pridal: Apoštolská cirkev Bratislava | | zobrazení: 554
Pred 2000 rokmi v 50. deň po Veľkej noci zažilo 120 ľudí naplnenie Ježišovej výzvy i zasľúbenia. Tým zasľúbením bolo, že nás Boh nenechá len tak osamotených a neistých, ale že nám pošle svojho Ducha, aby nám bol sprievodcom našim kresťanským životom. To, čo sa dialo potom je história, ktorá je zapísaná v biblických knihách – predovšetkým v Skutkoch svätých apoštolov. Jedným z výsledkov bolo, že o niekoľko rokov neskôr ste mohli nájsť množstvo cirkevných zborov vo vtedy známom svete. Medzi nimi boli aj zbory v Korinte a Efeze. Práve do týchto dvoch zborov píše Pavol apoštol o jednom z obrazov Ducha Svätého a ním je: závdavok, preddavok, predchuť, či garancia naplnenia toho, čo Boh zasľúbil. Je to pre oba tieto zbory veľmi aktuálna a potrebná téma. A nielen pre nich, ale aj pre nás dnes.
Plánované akcie
Apoštolská cirkev Bratislava
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.

Apoštolská cirkev Bratislava všetky videa