Už po trinásty raz sa bude na celom Slovensku v máji sláviť Deň rodiny

Sobota 00.00 hod.
Miesto konania: Celé Slovensko,
Dňa: 15. 05. 2021, o 00.00 - 23.59 hod.

Už po trinásty raz sa bude na celom Slovensku pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny  (15. máj) sláviť pod hlavičkou Fóra kresťanských inštitúcií Deň rodiny. Deň rodiny je kampaňou a verejnou oslavou hodnoty rodiny založenej na manželstve muža a ženy. Témou ročníka 2021 bude myšlienka „Otec nablízku“. „Téma je v súlade s Rokom sv. Jozefa i Osobitným rokom rodiny pri príležitosti 5. výročia encykliky Amoris laetitia, ktoré slávia katolícki veriaci a má ambíciu priblížiť zásadnosť i krásu postavy otca v rodine širokej verejnosti. Do roly otca sa muž nerodí, otcom sa stáva a potrebuje prijať viaceré výzvy, vrátane tej, aby na sebe pracoval, aby v dobrého otca dozrel. Naša spoločnosť je v kríze otcovstva, kde v mnohých prípadoch muži nedokážu otcovstvo a zodpovednosť prijať, ženu i deti nechávajú samých v reálnom, i prenesenom zmysle slova, čo v mnohých prípadoch platí aj v týchto pre rodiny náročných časoch pandémie," avizuje tajomníčka Dňa rodiny 2021 Dobroslava Baranová. Preto Deň rodiny 2021 chce - dostať rodinu do centra pozornosti spoločnosti, povzbudiť mužov k prijatiu a objaveniu otcovstva, verejne poďakovať všetkým mužom, ktorí sa zodpovedne starajú o svoju rodinu, podčiarknuť, že „Otec nablízku“ vyjadruje nielen fyzickú, ale aj duševnú a duchovnú prítomnosť otca v rodine, povzbudiť veriacich mužov a otcov utiekať sa k nebeskému Otcovi, ako k tomu, ktorý je vždy nablízku, poďakovať duchovným otcom, ktorí sú pre mnohé rodiny povzbudením, predstaviť možnosti podpory pre mužov, otcov a celé rodiny, ktoré ponúkajú rôzne organizácie, poďakovať všetkým rodičom, ktorí vychovávajú synov schopných prijať rolu otca a prispieť k zmiereniu v rodinách, kde otec nie je nablízku. Podujatia a aktivity ku Dňu Rodiny 2021 sa budú konať v regiónoch spôsobom, akým to umožnia epidemické opatrenia.

„Pozývame zapojiť sa rôzne organizácie, spoločenstvá, hnutia, samosprávy, akoukoľvek vhodnou formou, aby sa dobrá zvesť o rodine a otcovstve šírila v spoločnosti. V prípade záujmu kontaktujte denrodiny@fki.sk. Podujatia a aktivity budú postupne pridávané na stránku denrodiny.sk a facebookovú stránku Deň rodiny," dodáva Baranová.  TK KBS informovala Dobroslava Baranová

Bratislava 26. februára (TK KBS)

Akciu zverejnil: TKKBS

Zrušiť x