Zverejnili ponuku štúdia na Teologickej fakulte v Košiciach

Streda 00.00 hod.
Miesto konania: Košice,
Od: 03. 03. 2021, 00.00 hod. do: 30. 04. 2021, 23.59 hod.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na štúdium na Teologickej fakulte v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku. V budúcom akademickom roku bude poskytovať vzdelávanie v troch stupňoch programov. Prvý je bakalársky, ide o odbor Sociálna práca - štúdium rodiny a sociálnej práce a odbor Učiteľstvo - učiteľstvo náboženskej výchovy.

Ďalší je magisterský stupeň, ktorý je možné studovať v odbore Teológia - katolícka teológia a v odbore Učiteľstvo - učiteľstvo náboženskej výchovy. V doktorandskom stupni ponúka fakulta odbor Teológia - katolícka teológia a odbor Sociálna práca - charitatívna a misijná práca.

Na bakalársky a magisterský sa dá prihlásiť do 30. apríla, na doktorandský do 10. júna 2021: Bližšie informácie je možné nájsť na stránke www.tf.ku.sk (v časti Uchádzači o štúdium). Master v teológii manželstva a rodiny Inštitút náboženských vied pri Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, Košická arcidiecéza a Akadémia Karola Wojtylu otvára prihlasovanie na nový akademický rok 2021/2022 v programe Master v teológii manželstva a rodiny.

Program je určený pre osobnú a profesionálnu formáciu jednotlivcov, manželských párov, odborníkov, kňazov, zasvätených a budúcich koordinátorov pastorácie rodín vo farnostiach v oblasti zameranej na manželstvo a rodinu z pohľadu teológie a spoločenských vied. Lektormi programu sú kňazi, manželia - odborníci zo Slovenska a zahraničia.

Štúdium trvá dva roky. Program garantuje Mons. Marek Forgáč, pomocný košický biskup. Prihlásiť sa je možné do 30. apríla 2021. Viac informácií na www.tf.ku.sk (v časti Štúdium a vzdelávanie/Kontinuálne vzdelávanie). Povolaný ku kňazstvu Kto cíti povolanie ku kňazstvu, môže sa prihlásiť do Kňazského seminára v Košiciach a zároveň na štúdium katolíckej teológie na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v akademickom roku 2021/2022.

Prihlášky sa podávajú do 31. marca 2021 elektronicky na stránke Teologickej fakulty (stupeň štúdia: I./I.II.; názov programu: katolícka teológia) a zároveň tiež treba poslať poštou vyplnené tlačivo (ŠEVT) spolu s prílohami (podrobnosti na stránke) na adresu Teologickej fakulty Katolíckej univerzity.

Medzi podmienky prijatia patrí: mravný a bezúhonný život kresťana, ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka, odporúčanie farára v mieste trvalého bydliska, lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Viac informácii nájdete na stránke Kňazského seminára sv.

Karola Boromejského alebo na stránke Teologickej fakulty Katolíckej univerzity. - Zdroj: Teologická fakulta v Košiciach

Košice 15. februára (TK KBS)

Akciu zverejnil: TKKBS