Duchovná obnova pre rozvedených

Miesto konania: Obišovce,
Zrušiť x

Miesto konania: Pútnický dom bl. Anny Kolesárovej, Obišovce, Obišovce

Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom v spolupráci s Arcidiecéznym centrom pre rodinu v Košiciach Vás pozýva na Duchovnú obnovu pre rozvedenýchžijúcich sami, v nesviatostnom manželskom zväzku, manželov v kríze ako aj ich rodinnýchpríslušníkov

KEDY? 31.5. – 2.6.2024

KDE? Pútnický dom bl. Anny Kolesárovej, Obišovce

TÉMA: Prežívanie emócií v kresťanskom živote

EXERCITÁTOR: o. Ján Kulan moderátor Arcidiecézneho centra v Košiciach a psychológ

CENA: 68 €

PRIHLASOVANIE:

Slávka Kolesárová: 0905 288 845 slavka.kolesarova1@gmail.com

Pracujem ...

Akciu zverejnil: Výveska

Zrušiť x
Prihlásiť sa na akciu