Zosnulých členov Únie slovenských spisovateľov pripomenú na bohoslužbe

Miesto konania: Bratislava,
Zrušiť x

Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska pozýva na svätú omšu za pokoj duše svojich zosnulých členov. Ide o hudobného skladateĺa Jozefa Halmu (1939 – 2023), čestného člena Slovenského ústavu v Ríme prof. Milan S. Ďurica SDB (1925 – 2024), bývalého prefekta Slovenského ústavu sv.

Cyrila a Metoda v Ríme P. Jána Tockého SDB (1930 – 2024) a emeritného prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov, kardinála Jozefa Tomka (1924 – 2024).

Svätú omšu bude sláviť P. Ján Ďurica SJ vo štvrtok 18. spríla 2024 o 15:30 v Kostole Loretánskej Panny Márie (Uršulínky) na Uršulínskej č. 1 v Bratislave.

 

Bratislava 11.

apríla (TK KBS)

Akciu zverejnil: TKKBS

Zrušiť x
Prihlásiť sa na akciu