5 kľúčových spôsobov akými môžu katolícki laici evanjelizovať v dnešnom svete

Utorok 18.00 hod.
Miesto konania: Bratislava,
Dňa: 05. 03. 2024, o 18.00 - 19.30 hod.

Miesto konania: Bratislava, Dom QUO Vadis, Bratislava, Dom Quo Vadis, Veterná 1

Pozývame na prednášku amerického lektora, ktorý sa bude venovať 5 kľúčovým spôsobom, akými môžu katolícki laici evanjelizovať v dnešnom svete:

1. Prostredníctvom individuálneho správania

2. Prostredníctvom katechizácie našich detí

3. Prostredníctvom svedectva na pracovisku

4. Prostredníctvom nadväzovania nových známostí

5. Vstup do cirkevného spoločenstva

 

5 Key Ways for Catholic Laity to Evangelize in today’s world

1. Through individual behavior

2. Through catechizing our children

3. Through witnessing at the workplace

4. Through engaging new acquaintances

5. Through joining a church community

 

David Reichardt je Američan, pôvodom z oblasti Chicaga. Už 25 rokov stojí na čele katolíckeho laického spoločenstva v anglickom jazyku v Bratislave. Osobne vedie aj anglickú biblickú skupinu v Dom Quo Vadis a je predsedom bratislavskej kapituly Mariánskej légie. Organizuje aj katolícke kresťanské zájazdy na pútnické miesta. Možno ho kontaktovať na adrese: dr0608@gmail.com

Prednáška bude v angličtine 1,5h so slovenským prekladom

Akciu pridal/a: Ludovit Mydla, 29.2.2024 22:31

Pracujem ...

Akciu zverejnil: Výveska

Zrušiť x
Prihlásiť sa na akciu