Košické centrum chystá sériu biblických podujatí s názvom Slabosť lásky

Streda 00.00 hod.
Miesto konania: Bardejov,
Dňa: 28. 02. 2024, o 00.00 - 02.00 hod.

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v Košiciach pozýva na podujatie s názvom Slabosť lásky. Centrálnou časťou budú tri prednášky pátra Jaroslava Mudroňa SJ o Samsonovi a iných odborníkov. Súčasťou programu, ktorý sa uskutoční v dňoch 27. – 28. 2. 2024 v Bardejovských Kúpeľoch, bude aj predstavenie nových prekladov Listov Korinťanov.

Preklady boli pripravené v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV.

Sú voľne prístupne TU. Časť programu kvôli záujmu širšej verejnosti sa uskutoční v Mestskej knižnici v Bardejove. Bude ňou moderovaná diskusia s názvom Ako sa orientovať v biblických prekladoch. „Medzi najznámejšie pasáže z Listov Korinťanov patrí Pavlov Hymnus na lásku, ktorému sa pri predstavovaní nového prekladu chceme zvlášť venovať.

S tým súvisel výber tém prednášok, ktoré môžu poslúžiť aj pôstnym kazateľom.“

TK KBS informoval Róbert Lapko

Košice 15. januára (TK KBS)

Akciu zverejnil: TKKBS

Zrušiť x
Prihlásiť sa na akciu