Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove ponúka opäť exercície

Miesto konania: Prešov,
Zrušiť x

Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove ponúka sériu termínov duchovných cvičení. Prinášame ich zoznam.

október 2023 9. – 15. Ako si usporiadať svoj život; Branislav Dado SJ 9. – 12. Každý, kto prosí, dostane; Ján Majerčák SJ 16. – 20. DC pre kňazov; Jozef Šuppa SJ 16. – 26/24. DC pre rehoľné osoby; Ján Benkovský SJ 19.

– 22. Ježiš je naša cesta, pravda a život; Branislav Dado SJ 19. – 22. DC individuálne; i pre rozvedených/v nových zväzkoch; Jaroslav Rindoš SJ 23. – 26. Ako posilniť život v manželstve a v rodine; Ľubomír Pilarčík SJ

november 2023

6. – 12/14. Bol raz jeden Kráľ; Peter Sabol SJ 6. – 12. DC s individuálnym sprevádzaním; Jaroslav Rindoš SJ 9.

– 12. Žiť a myslieť na posledný cieľ nášho života; Ján Majerčák SJ 13. – 19. DC pre zasvätené osoby Radosť viery; Jozef Šuppa SJ 13. – 17. DC pre kňazov Pán ti odpustil, choď v pokoji; Ján Benkovský SJ 16. – 19. Umenie rozlišovať; sr. Fides Strenková CJ 20. – 26/28. Radosť evanjelia; Ľubomír Pilarčík SJ 20.

– 26/28. DC s individuálnym sprevádzaním; Jaroslav Rindoš SJ 23. – 26. Nájsť hodnotu seba samého; sr. Miroslava Lukčíková CJ 27. – 30. Boh je láska povolávajúca k svätosti; Ján Benkovský SJ 27.11. – 3.12. Kam smeruje môj život?; Branislav Dado SJ

december 2023

4. – 7. Žiť v Božom svetle; Jozef Šuppa SJ 13.

Duchovná obnova; Branislav Dado SJ      14. Duchovná obnova; Peter Sabol SJ 15. Duchovná obnova; Ján Benkovský SJ 16. Duchovná obnova; Jozef Šuppa SJ

Na duchovné cvičenia sa dá prihlásiť písomne na adresu: Exercičný dom, Pod Kalváriou 81, 080 01 Prešov; telefonicky (0948 892 929) v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00; e-mailom: domsj.po@gmail.com. Treba uviesť termín duchovných cvičení, meno a priezvisko, rok narodenia, presnú adresu a telefonický kontakt. Nástup na duchovné cvičenia je v prvý deň termínu do 16:00, ukončenie je po obede v posledný deň uvedeného termínu. Poplatok na duchovné cvičenia na jeden deň je 30€ (študenti do 26 rokov 25€  a tí, čo majú diétu 33€).

Exercičný dom uprednostňuje platbu vopred na účet:  IBAN: SK50 0200 0000 0000 2573 5572 (VS = deň nástupu DDMMRRRR; do poznámky = meno) alebo v hotovosti pri nástupe alebo využite platbu cez queer kód.

informoval Jozef Šuppa SJ

Prešov 19. septembra (TK KBS)

Akciu zverejnil: TKKBS

Zrušiť x
Prihlásiť sa na akciu