V Spišskej Kapitule bude Celoslovenské stretnutie chrámových hudobníkov

Miesto konania: Jalovec,
Zrušiť x

Celoslovenské stretnutie chrámových hudobníkov bude v piatok 22. septembra 2023 v Spišskej Kapitule.

„Predseda Hudobnej subkomisie Liturgickej komisie KBS Mons. Marek Forgáč navrhol na zasadnutí Hudobnej subkomisie Liturgickej komisie Konferencie biskupov Slovenska 22. novembra 2022 usporiadať Celoslovenské stretnutie chrámových hudobníkov.

Myšlienka dozrievala dlhšie a po zvážení všetkých okolností sa ustálila možnosť zorganizovať stretnutie vo forme medzinárodnej konferencie na tému ,Kancionálová tvorba po II. vatikánskom koncile a súčasné trendy v cirkevnej hudbe‘,“ informoval tajomník subkomisie Jozef Vaško.

Stretnutie sa uskutoční v priestoroch Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule.

V programe svoje príspevky prednesú Anette Papp z Lisztovej hudobnej akadémie v Budapešti, Robert Tyrała z Pápežskej univerzity Jána Pavla II. v Krakove a ďalší. Program vyvrcholí modlitbou vešpier v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. 

Program je určený pre širokú odbornú a laickú verejnosť – pre profesionálnych i amatérskych chrámových hudobníkov, pre muzikológov, študentov, bohoslovcov, kňazov i laikov – pre každého, kto sa chce dozvedieť, akým spôsobom sa vyvíjala cirkevná hudba po II.

vatikánskom koncile u našich susedov. Cieľom podujatia je zistiť stav kancionálovej tvorby v susedných krajinách a poznať prekážky, s ktorými sa stretávali pri aplikácii záverov II. vatikánskeho koncilu. Tieto zistenia budú dôležitým podkladom pre úvahy o tom, akým spôsobom aktualizovať náš Jednotný katolícky spevník.

Prihlasovací formulár, všetky podrobnosti a program nájdu záujemcovia na webovej stránke hudba.kbs.sk. Spoluorganizátormi stretnutia sú Teologický inštitút Spišská Kapitula, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule, Liturgický inštitút Jána Jaloveckého v Košiciach, Ústav sakrálneho umenia v Spišskej Kapitule a Komisia pre cirkevnú hudbu Košickej arcidiecézy.

Mediálnymi partnermi sú Katolícke noviny, Televízia LUX, Rádio LUMEN a Tlačová kancelária KBS.   

TK KBS inormoval Jozef Vaško

Spišská Kapitula 5. septembra (TK KBS)

Akciu zverejnil: TKKBS

Zrušiť x
Prihlásiť sa na akciu