Vincentská rodina organizuje 17. ročník verejnej zbierky Boj proti hladu

Miesto konania: Celé Slovensko,
Zrušiť x

Vincentská rodina na Slovensku organizuje 17. ročník verejnej zbierky Boj proti hladu na pomoc chudobným na Haiti, Hondurase, Albánsku, Rusku, Ukrajine a na Slovensku. Termín konania aktuálneho ročníka zbierky je od 1. júna 2023 do 31. januára 2024.

Prečo práve tieto krajiny? Haiti a Honduras sú dve najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky. Väčšina ľudí v týchto krajinách trpí extrémnou chudobou, ktorá je porovnateľná s najchudobnejšími krajinami Afriky.

V Rusku, na Ukrajine a v Albánsku pôsobia misionári Vincentskej rodiny zo Slovenska, preto je možné ich projekty priamo a účinne podporovať. Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v našej krajine zbierka Boj proti hladu od roku 2015 podporuje aj projekty na Slovensku, konkrétne na miestach, kde pôsobí niektorá z vetiev Vincentskej rodiny.

„Zbierka Boj proti hladu už dlhodobo patrí medzi zbierky s najnižšími nákladmi, čo je možné len vďaka dobrovoľníckej práci členov všetkých vetiev Vincentskej rodiny.

Napr. v 16. ročníku sme vyzbierali 222.627,30€, pričom náklady na zbierku činili iba 5.666,75€.  Výnosom z minuloročnej zbierky sme podporili okrem mnohých iných projektov aj ľudí v núdzi zo Slovenska, Ukrajiny a Ruska v starostlivosti sestier vincentiek. Zabezpečili sme jedlo pre 1300 ľudí v Charkove a okolí, ktoré denne pripravovali zamestnanci a dobrovoľníci Depaul Ukrajina, ale aj ubytovanie, stravu a duchovnú podporu pre stovky žien a detí utekajúcich pred vojnou, ktorú poskytovali sestry satmárky v centre bl.

Anny Kolesárovej v Pavlovciach nad Uhom.“ informuje Vincentská rodina.

Hoci najviditeľnejšou aktivitou zbierky Boj proti hladu je pečenie a predaj voňavých medovníkových srdiečok členmi Vincentskej rodiny, zbierku môžete podporiť aj modlitbou, či zaslaním finančného príspevku na osobitný účet zbierky: 20286026/6500,  IBAN: SK72 6500 0000 0000 2028 6026.

Viac informácií o priebehu zbierky, jej pravidlách či spôsoboch podpory nájdete na stránke zbierky www.bojprotihladu.sk

Vincentská rodina vo svete pod názvom FAMVIN združuje viac ako 160 inštitúcií zahŕňajúcich viac ako 4 milióny ľudí – zasvätených i laikov - ktorí nasledujú Ježiša Krista v službe núdznym. Do Vincentskej rodiny na Slovensku patria Misijná spoločnosť sv.

Vincenta de Paul (CM - vincentíni), Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (DKL - vincentky), Kongregácia milosrdných sestier sv. Vincenta de Paul (SMVS - satmárky), Spoločnosť Máriiných sestier Zázračnej medaily (Máriine sestry – MS), Národné združenie spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (NZ SKL), Spolok sv.

Vincenta de Paul na Slovensku (SVdP), Združenie mariánskej mládeže (ZMM), Združenie Zázračnej medaily (ZZM), DEPAUL SLOVENSKO nezisková spoločnosť a Vincentskí laickí misionári (MiSeVi).

Poslaním Vincentskej rodiny je v tvári každého núdzneho objavovať tvár Ukrižovaného Krista. Každá tvár je obrazom Boha, ktorý sa nám predstavuje a povoláva celú Vincentskú rodinu do misijnej služby v duchu evanjeliového: „Poslal ma hlásať evanjelium chudobným“.

TK KBS informovala Silvia Lehutová

Bratislava 31.

mája (TK KBS)

Akciu zverejnil: TKKBS

Zrušiť x
Prihlásiť sa na akciu