Bohoslovecká fakulta ponúka rozšírujúce štúdium učiteľstva náboženstva

Streda 00.00 hod.
Miesto konania: Bratislava,
Dňa: 20. 09. 2023, o 00.00 - 02.00 hod.

Rímskokatolícka cyrilo-metodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave otvára pre pedagogických a odborných zamestnancov v akademickom roku 2023/24 na svojom pracovisku v Nitre rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy.

Dvojročné štúdium bude prebiehať v externej forme a umožní získať aprobáciu na vyučovanie predmetu náboženská výchova.

Prihlasovať sa dá do konca septembra 2023. Podrobnosti sú na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk. Bližšie informácke poskytne Študijné oddelenie Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre (Tel.: 0910 842 384 / Email: Anna.Dolnakova@frcth.uniba.sk).

Zdroj: Biskupstvo Nitra

Bratislava 14. apríla (TK KBS)

Akciu zverejnil: TKKBS

Zrušiť x
Prihlásiť sa na akciu