Iniciatíva Kresťan na vidieku chystá seminár Formovať budúcnosť vidieka

štvrtok 09.00 hod.
Miesto konania: Spišská Nová Ves,
Od: 06. 10. 2022, 09.00 hod. do: 08. 10. 2022, 15.00 hod.

Iniciatíva Kresťan na vidieku pozýva na seminár s hosťami z Nemecka, Poľska a Slovenska, ktorí sa podelia o dlhoročné aj medzinárodné skúsenosti v téme rozvoja dedín. Ponúknu nielen informácie, ale aj inšpiráciu do ďalšej práce. Na seminári budú hovoriť zapojení sa aktívnych kresťanov do živej a efektívnej spolupráce medzi farnosťou a obcou.

Seminár bude v dňoch 6. - 8. októbra 2022 v Spišskej Starej Vsi. 

Seminár bude mať dve nosné témy. Prvou je „Obec a farnosť v spoločnej zodpovednosti za ľudí vo vidieckych oblastiach“. „Farské spoločenstvá sú stále dôležitým prvkom v našich dedinách. Opakovane sa vynára otázka spolupráce medzi obcou a farnosťou.

Z tohto dôvodu chceme predstaviť inšpiratívny projekt diecézy Augsburg a chceme v slovenských pomeroch hľadať cesty spolupráce oboch inštitúcií v našich obciach,“ avizujú organizátori. Druhá téma znie „Rozvoj dediny z celistvého, udržateľného pohľadu“. „Ak má byť rozvoj dediny udržateľný a viesť k čím rovnocennejším životným podmienkam na vidieku voči mestu, je potrebný celistvý prístup, zahrnutie všetkých oblastí.

Preto predstavíme stratégie a postupy, inšpiratívne myšlienky a možnosti využitia vo vlastnej dedine. Prednášajúci majú širokú medzinárodnú skúsenosť. A chceme sa poučiť a inšpirovať aj na príklade konkrétnych projektov v dvoch poľských dedinách,“ uvádza iniciatíva Kresťan na vidieku.

Hosťami budú prof. Holger Magel (čestný predseda Bavorskej akadémie pre vidiek; bývalý riadny profesor pre pozemkové úpravy a rozvoj vidieka "otec" Bavorského programu na obnovu dedín), prof.

Jacek M. Pijanowski (Poľnohospodárska univerzita Krakov, Predseda spoločnosti pre rozvoj vidieka), teológThomas Stark (biskupstvo Augsburg, referent rozvoja obce, Projekt "Cirkev a obec" región Unterallgäu) a farár v Novej Lesnej Anton Ziolkovský. Prihlásiť sa je potrebné do 29. septembra 2022 prostredníctvom prihlasovacieho formulára. 

TK KBS informovala Bernadeta Zacherová

Bratislava 27.

septembra (TK KBS)

Akciu zverejnil: TKKBS

Zrušiť x