Prihláste sa na program 3. ekumenického Kirchentagu

Streda 23.00 hod.
Miesto konania: Celé Slovensko,
Dňa: 12. 05. 2021, o 23.00 - 01.00 hod.

V dňoch 12. – 16. mája 2021 sa uskutoční 3. ekumenický Kirchentag vo Frankfurte nad Mohanom. Plánovania pokračujú napriek momentálnej situácii. Organizátori majú veľkú nádej, že sa situácia v najbližších mesiacoch zlepší. Preto sa aj my obraciame na Vás s ponukou aktívneho zapojenia sa do programu ekumenického Kirchentagu. Pretože uchádzanie sa o príspevok či už v podobe služieb Božích, v podobe kultúrneho príspevku alebo projektu je teraz možné.

Mottom tohto ekumenického podujatia je „Choďte pozrieť“ (Mk 6, 38). Chceme čeliť naliehavým otázkam našej doby bez toho, aby sme unáhlene odpovedali. Chceme umožniť zmeny perspektívy, ktoré nám umožnia konať zodpovedne. Chceme to vnímať a byť vnímaní. Chceme obdivovať a inšpirovať. Chceme hľadať dialóg a vysielať jasné posolstvá. Chceme oslavovať, argumentovať, modliť sa, učiť sa, posťažovať sa, spievať. Spoločne. S Vami. S Tebou.

Na stránke www.oekt.de/fristen nájdete podrobnejšie informácie ku prihláseniu sa:

Tematický program: do 30. apríla 2020

Kultúrny program: do 15. augusta 2020

Služby Božie: do 15. augusta 2020

Zborové projekty: do 15. augusta 2020

Centrum pre deti: do 15. augusta 2020

Centrum pre mládež: do 15. augusta 2020

Medzinárodné ekumenické centrum: do 15. augusta 2020

Zažiť pohostinnosť: do 15. augusta 2020

Agora (porov. Tržnica duchovných možností): do 15. augusta 2020

Prezentačné stojany: do 15. októbra 2020

Dychové súbory a spevácke zbory: do 15. januára 2021

Na stránke www.oekt.de/programm získate prehľad plánovaných tém a prehľad programov a informácie o procese podávania žiadostí. Máte možnosť uchádzať sa alebo sa zaregistrovať priamo na podujatie.

Váš tím 3. ekumenického Kirchentagu

Akciu zverejnil: ECAV

Zrušiť x