Festival chrámovej piesne 2022

Sobota 10.00 hod.
Miesto konania: Nitra,
Dňa: 08. 10. 2022, o 10.00 - 12.00 hod.

Západný dištrikt ECAV na Slovensku a Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku, pozývajú spevácke zbory zo Západného dištriktu na 4. ro??ník Festivalu chrámovej piesne 2022. Podujatie sa uskuto??ní 8. októbra 2022 o 10.00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole Svätého Ducha v Nitre.

Spevácke zbory sa môžu prihlásiť do súťažnej (jedna povinná a dve dobrovoľné skladby), alebo nesúťažnej (jedna povinná a jedna dobrovoľná skladba) ??asti v nasledujúcich kategóriách: miešané zbory, mužské zbory, ženské zbory. Každému zo zú??astnených speváckych zborov bude udelená plaketa a hodnotenie poroty. V súťažnej ??asti aj ozna??enie pásma, v ktorom sa spevácky zbor v danej kategórii umiestnil.

Informovať sa môžete mailom tajomnik@zdecav.sk alebo telefonicky 0905895264.

Veríme, že spolu prežijeme duchovnou pies??ou naplnený a požehnaný de??.

© ECAV na Slovensku.Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu.Spravodajská licencia vyhradená.

Akciu zverejnil: ECAV

Zrušiť x