Kurz pre cirkevných hudobníkov

štvrtok 09.00 hod.
Miesto konania: Liptovský Mikuláš,
Dňa: 09. 06. 2022, o 09.00 - 23.00 hod.

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV a Edukačno-misijné centrum ECAV pozývajú na:DIRIGENTSKÝ KURZ A KURZ HLASOVEJ VÝCHOVY. Uskutoční sa 9. apríla 2022 v Liptovskom Mikuláši.

ONLINE PRIHLÁ? KA:https://docs.google.com/forms/d/1LTXbgWt8P4DeL-PFH14JIUkPIVV3YRFk2rrXnWnJxV4/edit

Lektori dirigentského kurzu:

doc. Ondrej ? aray, ArtD.: absolvoval Konzervatórium v Bratislave, odbor orchestrálne dirigovanie. Od roku 1983 diriguje Bratislavský detský zbor a v roku 1992 založil Amadeus Chor Bratislava. Aktuálne vyučuje predmet "dirigovanie zboru" na Hudobnej a tanečnej fakulte V? MU a je členom Výboru cirkevnej hudby a hymnológie ECAV.

Mgr. Andrej Belej: absolvoval odbor hudobná výchova na Pedagogickej fakulte UPJ? v Prešove. Bol zakladateľom a pôsobil vo viacerých hudobných skupinách (Fade Out, Andy Belej Band, Andy Belej Quartet). V rokoch 2011 – 2013 pôsobil ako vokalista v skupine I.M.T Smile. Ako spevák spolupracoval s AMC Triom a skupinou Groovin´ Heads. V súčasnosti pracuje ako učiteľ na SZU? DAMA v Prešove, kde vyučuje hru na klavíri a spev. Hlasovej pedagogike a hlasovému koučingu sa venuje aj súkromne.

© ECAV na Slovensku.Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu.Spravodajská licencia vyhradená.

Akciu zverejnil: ECAV

Zrušiť x