Bienále amatérskej fotografie - Memoriál Jozefa Hollého

štvrtok 00.00 hod.
Miesto konania: Celé Slovensko,
Dňa: 30. 06. 2022, o 00.00 - 23.59 hod.

Milé sestry a bratia, v tomto roku chceme spoločne osláviť 10 ročné jubileum Bienále amatérskej fotografie - Memoriál Jozefa Hollého. Jedná sa o najstaršiu a s najväčšou pravdepodobnosťou aj jedinú súťaž amatérskych fotografií v rámci celej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, etablovanú od roku 2012.

Iniciátorom celého projektu je ThDr. Peter Maca, konsenior Považského seniorátu ECAV a zborový farár v Moravskom Lieskovom, vyhlasovateľom je Cirkevný zbor ECAV Moravské Lieskové. Grafiku loga sponzorsky vytvoril grafik Mgr. art. Ján Maca. Podujatie sa koná v rámci väčšieho celoročného projektu "Pamätnica osobností 2022" zameraného na viaceré evanjelické osobnosti . Tešíme sa na Vaše pozoruhodné fotografie, pripravili sme vskutku atraktívne ceny!

© ECAV na Slovensku.Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu.Spravodajská licencia vyhradená.

Akciu zverejnil: ECAV

Zrušiť x