Víkendovka pre záujemcov o jezuitskú rehoľu

Piatok 16.00 hod.
Miesto konania: Biely Potok,
Od: 24. 09. 2021, 16.00 hod. do: 26. 09. 2021, 13.00 hod.

Miesto konania: Ružomberok, Biely Potok, Trlenská dolina

Zdravíčko páni!

Organizátor: Spoločnosť Ježišova (Jezuiti), www

Akciu zverejnil: Výveska

Zrušiť x