Odpusová slávnosť ku cti sv. Joachyma a Anny

Nedeľa 11.00 hod.
Miesto konania: Čierna Hora,
Dňa: 25. 07. 2021, o 11.00 - 13.00 hod.

Miesto konania: kaplnka sv. Anny, Nálepkovo, Čierna Hora

Farnosť Nálepkovo pozýva na odpustovú slávnosť ku cti sv. Joachyma a Anny v nedeľu 25. júla o 11,00.

Program:

10,15 - modlitba posvätného ruženca

11,00 - slávnostná svätá omša - celebrantom bude opát premonštrátskeho kláštora v Jasove Ambróz Martin Štrbák

Akciu zverejnil: Výveska

Zrušiť x