Bratislavská arcidiecézna charita prvýkrát vyhlasuje grantový program

štvrtok 00.00 hod.
Miesto konania: Celé Slovensko,
Od: 01. 07. 2021, 00.00 hod. do: 31. 07. 2021, 23.59 hod.

CreoCaritas je najnovšia grantová výzva Bratislavskej arcidiecéznej charity (BACH). Žiaci a študenti cirkevných základných, stredných škôl, dobrovoľníci vo farnostiach, aj organizácie slúžiace farskej komunite sa môžu o grant uchádzať od 1. júna do 31. júla 2021. BACH na pomoc a podporu kreatívnej charitnej činnosti v Bratislavskej arcidiecéze prerozdelí 36 000 eur.

Bratislava 1.

júna (TK KBS)

Akciu zverejnil: TKKBS

Zrušiť x