KBS chystá online konferenciu s názvom Fungujúca a stabilná rodina

Streda 09.00 hod.
Miesto konania: Celé Slovensko,
Dňa: 21. 04. 2021, o 09.00 - 13.00 hod.

Fungujúca a stabilná rodina - je názov témy online konferencie, ktorá bude v stredu 21. apríla 2021 v Bratislave. Pozýva na ňu Konferencia biskupov Slovenska. Organizuje ju v spolupráci so Spoločnosťou Úsmev ako dar, Asociáciou rodinných sudcov a Teologickou fakultou Trnavskej univerzity. „Konferencia je štvrtým pokračovaním úspešných podujatí v predošlých rokoch, ktoré sa zameriavali na najlepšie záujmy dieťaťa, odpustenie a zmierenie ako prevenciu rozpadu rodiny a riešenia pre rodiny v kríze.

Teraz sa chceme venovať podpore a zachovaniu fungujúcej a stabilnej rodiny,“ avizujú oganizátori.  Cieľom konferencie je identifikovať riešenia a dobré príklady z praxe, ktoré zabezpečia zachovanie fungujúcej a stabilne rodiny, uvádza stránka konferencie.kbs.sk. „Konkrétne, aby sa rodiny neprepadli do krízovej oblasti.

Podpora stabilnej rodiny je úlohou tak štátu, ako aj spoločnosti a cirkvi s cieľom zachovania čo najvyššej autonómie rodiny, podpory vnútorných regeneračných a ozdravných mechanizmov v rodine,“ uvádzajú. ONLINE SLEDOVANIE (cez YouTube kanál) PROGRAM (Streda 21. apríla 2021): - 9:00 – 9:30 Otvorenie podujatia
 Konferencia Biskupov Slovenska: Mons.

Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, predseda
 Úsmev ako dar: Prof. Jozef Mikloško, PhD., predseda
 Asociácia rodinných sudcov: JUDr. Peter Rajňák, predseda
 Teologická fakulta Trnavskej univerzity, prof. Ladislav Csontos SJ
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny BLOK PREDNÁŠOK 
- 9:30 – 10:00  Faktory stabilizujúce rodinu ako ich odhaľujú empirické výskumy a teoretické štúdie.
 Prof.

Ladislav Csontos SJ, Teologická fakulta Trnavskej univerzity
. Prednáška bude nahrávaná a následne prístupná online. Súčasťou prednášky je powerpointová prezentácia.
 - 10:00 – 10:30  Očakávané praktické kroky pri podpore rodín v súčasnom období. Sprevádzanie ako účinná pomoc v záťažových situáciách. 
Prof.

Mária Šmídová, Teologická fakulta Trnavskej univerzity
 Prednáška bude nahrávaná a následne prístupná online. Súčasťou prednášky je powerpointová prezentácia. - 10:30 – 10:50 diskusia účastníkov.
V prípade záujmu účastníkov sa diskusia predĺži. - 10:50 – 11:20  Zásahy súdnej moci do rodiny.

Pohľad súdov. Zrkadlom rodiny sú deti.
 JUDr. Peter Rajňák, predseda Asociácie rodinných sudcov, sudca 
Prednáška bude nahrávaná a následne prístupná online. 11:20 – 11:50 Ako pomôcť rodinám, aby sa ich deti nedostali do “detského domova”. Potreba budovania  regionálnych centier na obnovu rodiny. Prof.

Jozef Mikloško, predseda Úsmev ako dar
 Prednáška bude nahrávaná a následne prístupná online. Súčasťou prednášky je powerpointová prezentácia. 11:50-12:10 Diskusia / Záver podujatia

Bratislava 12. apríla (TK KBS)

Akciu zverejnil: TKKBS

Zrušiť x