Podľa počtu zobrazení (všetky)

Denné zamyslenie

Nič sme nepriniesli na svet (a nepochybné je), ani nič odniesť nemôžeme.

Viac 1.Timoteovi 6,7

Kresťanské osobnosti