Podľa počtu zobrazení (všetky)

Denné zamyslenie

Ježiš riekol Marte: Či som ti nepovedal: Ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu?

Viac Ján 11,40

Kresťanské osobnosti