Príspevky kresťanskej komunity

Denné zamyslenie

Aby sme, verní pravde, v láske rástli v každom ohľade v Toho, ktorý je hlava, v Krista.

Viac Efezským 4,15

Kresťanské osobnosti