Príspevky kresťanskej komunity

Denné zamyslenie

Ježiš riekol Bartimejovi: Choď, tvoja viera ťa uzdravila. A (slepý) hneď videl a nasledoval Ho na ceste.

Viac Marek 10,52

Kresťanské osobnosti