Plánované akcie
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.
Mám záujem spoznať spoločenstvo
Živé vysielanie Kresťanského spoločenstva Milosť Kresťanská konferencia Banská Bystrica www.milost.sk/live zdroj zvuku: audiojungle.com
Veľké myšlienky s videa
Plánované akcie
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.
Mám záujem spoznať spoločenstvo
Živé vysielanie Kresťanského spoločenstva Milosť Kresťanská konferencia Banská Bystrica www.milost.sk/live zdroj zvuku: audiojungle.com
Veľké myšlienky s videa
Plánované akcie
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.
Mám záujem spoznať spoločenstvo
Živé vysielanie Kresťanského spoločenstva Milosť Kresťanská konferencia Banská Bystrica www.milost.sk/live zdroj zvuku: audiojungle.com
Veľké myšlienky s videa
Plánované akcie
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.
Mám záujem spoznať spoločenstvo
Živé vysielanie Kresťanského spoločenstva Milosť Kresťanská konferencia Banská Bystrica www.milost.sk/live zdroj zvuku: audiojungle.com
Veľké myšlienky s videa