pridal: Gréckokatolícky magazín | | zobrazení: 0
Plánované akcie
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.
Mám záujem spoznať spoločenstvo
Na svetový deň zasväteného života sa v Ľutine uskutočnila februárová fatimská sobota. Jej súčasťou bola púť zasvätených osôb pôsobiacich na území Prešovskej archieparchie. Kňazský deň i stretnutie rehoľníkov Bratislavskej eparchie s vladykom Petrom Rusnákom sa nieslo v znamení poďakovania za ich povolania, ktoré sú v dnešnom svete darom pre Cirkev.
Veľké myšlienky s videa
pridal: Gréckokatolícky magazín | | zobrazení: 0
Plánované akcie
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.
Mám záujem spoznať spoločenstvo
Sviatok Troch svätiteľov, patrónov cirkevného školstva si pripomenuli pedagógovia cirkevných škôl Košickej eparchie na spoločnom dni učiteľov. Hlavným hosťom bol predstavený Inštitútu Krista Veľkňaza, o. Marián Kuffa. Na sviatok stretnutia Pána sa v seminárnej kaplnke stretol arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ s kňazmi na dôchodku, ich manželkami i vdovami po kňazoch, aby spoločne ďakovali za dar kňazstva.
Veľké myšlienky s videa
pridal: Gréckokatolícky magazín | | zobrazení: 5
Plánované akcie
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.
Mám záujem spoznať spoločenstvo
Už 30 rokov chváli Boha svojim spevom zbor Svätých apoštolov Petra a Pavla vo farnosti Milpoš. Za dar spevu a viery ďakovali spoločnou svätou liturgiou vo farskom chráme. Postrihnutie vlasov u mníchov je starou kresťanskou tradíciou, ktorou sa mních alebo mníška dobrovoľne zriekajú všetkého pre Krista. Akt postriženia v epachii Parma v Spojených štátoch amerických prijala sestra Iliana z monastiera Krista Ženícha.
Veľké myšlienky s videa
pridal: Gréckokatolícky magazín | | zobrazení: 9
Plánované akcie
    Spoločenstvo neplánuje žiadne akcie.
Mám záujem spoznať spoločenstvo
Gréckokatolícka cirkev na Zakarpatí, ktorá sa riadi starším juliánskym kalendárom slávila sviatok Bohozjavenia Pána jordánskym svätením vody vo svojich chrámoch. V tomto čase v užhorodskej katedrále udelili mukačevský biskup vladyka Milan Šášik viaceré vyznamenania. Sviatok Bohozjavenia za oceánom slávili aj veriaci ruténskej eparchie Parma v Spojených štátoch amerických. Obrad posvätenia vody, ktorým si pripomenuli Ježišov krst sa uskutočnil v prístave Michigenského jazera.
Veľké myšlienky s videa