Bronislav Soós - Ako sa pripraviť na príchod Ježiša Krista

pridal: Cirkev adventistov s.d. | | zobrazení: 2
priamy prenos bohoslužby zo zboru CASD Považská Bystrica

Veľké myšlienky z videa pridať myšlienku