Akých ľudí potrebujeme v cirkvi

pridal: Gabriel Gajdoš | | zobrazení: 1457
Kresťanská služba je postavená na spolupráci. Nie je sólovou cestou. Prekvapením je, že prieskumy medzi pastormi ukázujú, že kázatelia vedú veľmi osamelý život. Až často, celá služba visí na ich bedrách. Osamelosť v tele Kristovom však nemá miesto. Biblia také myslenie nepodporuje. Naopak, až 58 krát je uvedené slúžte „jeden druhému" alebo „slúže si navzájom". Písmo sväté nás vyzýva aby sme sa navzájom slúžili. Výzva nie je určená pre lenivých ľudí, ktorým sa má stále pomáhať. Výzva je určená pre tých ktorí slúžia - pracujú. Božou vôľou je aby sme pracovali osamele. Nezabudnime že v službe neatojíme sami. Máme do nej pozvať ďalších bratov s sestry, aby nám pomáhali niesť bremeno práce. Ak všetko robíme sami, niekde bude chyba. Možno sme nikoho nepoprosili o pomoc. U nás nie je zvykom mať mentora, ktorý by nám radil, díval sa na veci z odstupu a nezaujate. Evanjelikalizmu sú tieto myšlienky cudzie a pritom sú pre život tak potrebné. Často keď sme v slepej uličke iba pomoc z vonku nám môže pomôcť. Ak niekto zapadne do jamy, kto ho vytiahne? Len ten kto v jame nie je. Ak sa zbor zastaví na mŕtvom bode kto mu pomôže? Len niekto z vonku mu môže podať pomocnú ruky, pritom nemusí ísť o veľkú pomoc. Ako pastori máme najväčší problém prijať pomoc z vonku. Neučili nás to a nevidíme podobné príklady. Svoju slabosť nechce ukázať žiadny kresťanský pracovník, a preto radšej zostaneme uväznený v diere. Pritom v písme je veľa zasľúbení že môžeme a priam musíme zavolať na pomoc. Akých ľudí majú byť v našom živote? Potrebujeme vzory Ľudia ktorým mnoho dokázali a môžu nám byť príkladom. Svojím životom ukazujú že sa dá ísť stále vpred. Potrebujeme spolupracovníkov Pretože každý z nás sa unaví a ako pastori nemáme si len pripraviť kázanie. Máme byť príkladom v živote, viere, láske a čistote. Tak najlepšie vychováme ďalšie príklady. Potrebujeme priateľov Sú to ľudia ktorí sú presvedčený o našej službe. Najlepšie nám budú rozumieť, chápať náš svet a v kritický čas nás podporia. Potrebujeme mentorov Sú to ľudia ktorí sú v službe ďalej pred vami. Nemusia byť oveľa ďalej ale prešli podobnou cestou ako práve vy idete. Vyhnete sa zbytočným chybám a duchovne rýchlejšie porastiete.