Hospodárska kríza - ako o nej hovoríme

pridal: Ondrej Garaj | | zobrazení: 410
Biblická narácia Podľa biblickej narácie, hlavnou príčinou vzniknutej krízy je chamtivosť a túžba po majetku. Krízu nevyvolali vonkajšie okolnosti, ale skryté vlastnosti človečenské vlastnosti sú príčinou krízy. Človek je od svojej podstaty hriešny, a lepším sa stáva len vďaka Božou milosťou. Teda keby sme boli poslušní, nasledovali Božie cesty, nebola by táto kríza, a s ňou súvisiace problémy. Podstata vzniknutej krízy má intelektuálne problémy: ľudský egoizmus tu je od pádu človeka. Vyskytuje sa aj u nekresťanských kultúr a národov. Preto nedáva odpoveď na otázku, prečo by špecificky spôsobila len túto našu súčasnú ekonomickú krízu. A, samozrejme, evysvetľuje ani iné otázky: technický a ekonomický rozvoj židovsko-kresťanskej kultúry (kde bol vtedy ľudský hriech, keď vedci objavili penicilín..?). Zosobňujúca narácia Príčinou krízy je konkrétna osoba. Môže za ňu Fico, Bush či iný politik. Možno židia v zákulisí. Keby sme ich odstránili, nebola by tu kríza. Keby sme odstránili bankárov, ktorí klamú a kradnú, nemali by sme problémy. Prínosom tohto postoja je, že vie pomenovať konkrétnych nepriateľov. Táto naratíva neberie do úvahy, že banky a ekonomika nezávisia len od jednotlivých ľudí, a že v problémoch sú aj štáty, ktoré nemajú nič do činenia s obvinenými osobami. Pre intelektuálne náročnejších aj takéto zdôvodnenie nepostačuje. Technokratická narácia Túto stretávame v ekonomických článkoch a vyjadreniach: ropa pod paľbou, prepad komoditného sektora, nespokojní investori, korekcia trhu, atď. Tento technokratický jazyk opisuje procesy príčiny a dôsledky javov v ekonomike, ale nevysvetľuje ich. Ale ani odborná znalosť a kompetentné používanie pojmov ako likvidita, vyvážený rozpočet, daňový základ, ponuka a dopyt, investície, úvery, kredity či rating, nevysvetlili, ani nezabránili vzniku krízy. Boľševická narácia Podľa tejto interpretácie nie finančná kríza spôsobuje ekonomickú krízu, ale celý kapitalistický systém je v kríze. Preto je potrebné rozmýšľať o takých riešeniach, ktoré prekonajú kapitalizmus. Veď aj veľká hospodárska kríza v minulom storočí vyniesla na povrch Hitlera. Táto narácia je veľmi empatická v našom postsocialistickom prostredí, kde ešte mnohým mozog vymývali komunistické idey. Jej silným negatívom je, že praktické uplatnenie tohto myšlienkového postupu vybudovalo gulagy v Rusku. Ale je dobré, že ani krajná ľavica nemá sily, aby sa ujala tohto výkladu. Národniarska narácia Na svete je búrka. Ani my sa nevyhneme jej následkom. Ale slovenský strom pevne stojí. Konáre môžu kmásať silné vetry, kmeň sa môže ohýbať v búrke, ale korene má pevne zakotvené v slovenskej zemi. Preto treba ochraňovať slovenský strom... Na to je tu štát, ktorý vláda na naše všeobecné blaho múdro užíva. Naše banky sú stabilné a zdravé. Nemáme veľké dlhy. Táto narácia dodáva národné sebavedomie, ale zabúda na to, že najväčšie chyby (niekedy aj vraždy) v našich dejinách urobil spravidla štát a vláda – či slovenská, alebo československá. Prečo teda práve dnes máme viac dôverovať vláde? Prehľad prístupov ukazuje na našu bohatosť. Môžeme si zobrať z police ten, ktorý chceme. Ale keď sa nám ani jeden nepáči, neuchránime sa od toho, aby sme sa aj sami nemuseli vážnejšie zamyslieť nad behom vecí verejných – aj ekonomických. Ondrej Garaj