pridal: Spoločenstvo Dobrého pastiera | | zobrazení: 676
Plánované akcie Spoločenstvo Dobrého pastiera
V diskusii Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. a DOC. RNDR. Vladimír Palko, CSC. ponúkajú inšpiratívne pohľady na riešenie fenoménu migrácie, inkulturácie, islamu a jeho kompatibility s demokratickými hodnotami v Európe. Diskusia na tému na tému: Migrácia a islam v Európe, áno, či nie? sa uskutočnila v piatok 13.12.2019 v aule Teologickej fakulty Aloisianum na Kostolnej ulici č. 1. Diskusiu moderoval Marek Nikolov. ================ Sledujte každý pondelok a štvrtok nové video. Spoločenstvo Dobrého pastiera

Veľké myšlienky z videa pridať myšlienku

Spoločenstvo Dobrého pastiera všetky videa